Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
24 Temmuz 2024 - 15:32:48 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.

Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Google
Duyurular: Oyun Bölümümüze ilave edilen yeni oyunlarý oynayýp skorlarýnýzý kaydederek birbirlerinizle tatlý bir rekabet içine girebilirsiniz
 
   Ana Sayfa   Yardm Oyun Ara Giri Yap Kayt  
Sayfa: 1 [2] 3 4   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý  (Okunma Says 104449 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
ahmet68
Ýlgili Üye
**

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Cinsiyet: Bay
Mesaj Says: 62« Yantla #15 : 17 Ekim 2008 - 16:45:04 »

ARKADAÞLAR
ANKARA ÝBNÝ SÝNA HASTANESÝNDE
PRF.DR.NEZÝH YÜCEMEN VAR
Logged
vademir
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 1
Offline Offline

Cinsiyet: Bay
Mesaj Says: 859WWW
« Yantla #16 : 18 Ekim 2008 - 09:25:51 »

Ýlgine teþekkürler sinem, listeyi de hemen güncelledim.
Logged

  Hayatý ýskalama, çünkü yeniden niþan alma þansýn olmayacak...

   www.ademdemir.blogcu.com
hapsetme
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Cinsiyet: Bay
Mesaj Says: 1214« Yantla #17 : 29 Ekim 2008 - 13:51:34 »

arkadaþlar son gitdiðim muayenede faruk hoca net sayfasý hazýrladýðýný söyledi ve adresi verdi ...

http://farukturan.org/default.asp
« Son Dzenleme: 23 Ocak 2009 - 16:00:40 Gnderen: theLast » Logged

Mslidostlar facebook
iyimser
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Mesaj Says: 932« Yantla #18 : 10 Haziran 2009 - 17:04:54 »

teþekkürler arkadaþým, Bursada gerçekten prof.Ömer Faruk hocam kadar ms araþtýracak yoktur.Ben onun öðrencisi olan uzm.Dr.Ömür Tatlýkazan ýn 14 yýldýr hastasýyým.uzmanlýðýný aldý ve benim teþhiþimi ilk o koydu.Doktoruma ve onu yetiþtiren hocama saygý sevgilerimle...sevgiyle kalýn
Logged

ömür dediðin üç gündür,dün geldi geçti,yarýn meçhuldur,o halde ömür bir gün oda bu gündür.
kamus
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Says: 781


yaprak döker bir yanýmýz,bir yanýmýz bahar bahçe..


« Yantla #19 : 10 Eyll 2009 - 13:36:53 »

herkez ömer faruk hocanýn nekadar iyi olduðunu anlatmýþ ben 2 defa hastahaneye gittiðim halde kendisiyle tanýþma þerefine eriþemedim.istanbuldan gönene taþýndýðýmda herkez uludað ünv nden ve ve bu hocanýn iyi olduðundan bahsedince sevinmiþtim.çünkü her aradýðýmda cevap veren,bana her konuda destek olan, hastalýkla ilgili fazla þikayetim olmadýðýný, sadece biraz morale daha çok ihtiyacým olduðunu anlayan ve bilen dr u býrakýcaktým.ama uludað ünv gittiðimde; çok büyük bir karmaþa ilgisizlik vedaha önce gata da yaptýrdýðým,sonucu dosyaya eklenmemiþ  BOS sývýsý sonuçlarýmý getirmediðim taktirde beni yatýrýp tekrar bu acý veren iþlemi(aynen böyle söylendi)yapýcaklarýný söyleyerek aklý sýra tehtit eden çok kibar(!) asistan bayanla karþýlaþtým.ve tüm bunlar olurken baþka dr larýn acil olarak düþüne bileceði boynumu eðdiðimde kol uyuþmasý þikayetimi anlatmaya çalýþýyodum.ben herkezin bahsettiði ilgiyi ve iyi dr u göremedim.gören arkadaþlar adýna çok mutlu oldum.gerçekten çok þanlýsýnýz.
Logged

hapsetme
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Cinsiyet: Bay
Mesaj Says: 1214« Yantla #20 : 10 Eyll 2009 - 14:54:35 »

ABD’de eski Wall Street çalýþaný Randolph Siemens’in baþýna gelenlerin aynýsý Gemlikli Levent Çetin Irmak’ýn da (45) yaþamýný altüst etti. Evli ve bir çocuk babasý olan ve 5 yýl önce denge ve yürüyüþ bozukluðu rahatsýzlýðý nedeniyle Gemlik Muammer Aðým Devlet Hastanesi Nöroloji Servisine giden ve bu servis doktorlarýnýn yönlendirmesiyle Bursa ve Ýstanbul’daki özel hastanelerin yolunu tutan Levent Çetin Irmak’a Parkinson teþhisi konuldu. Bu hastalýk teþhisinden sonra Irmak’ýn yaþamýnda oldukça kara tablo açýldý. Denge ve yürüyüþ bozukluðu bir türlü düzelmeyen ve hastalýðý daha kötü yan etkileriyle birlikte artarak devam eden Levent Çetin Irmak, Parkinson ilaçlarý nedeniyle týpký ABD’li Randolph Siemens gibi kumar baðýmlýsý oldu. Asabi tutumu nedeniyle ailevi durumlarý da sarsýlan, 4 kez kumar oynamaktan polis tarafýndan gözaltýna alýnan, iþinden ayrýlmak zorunda kalýp, kumar nedeniyle Gemlik’teki dairesini satan Levent Çetin Irmak’a ailesi de sýrtýný döndü. Ýkinci dairesini Levent Çetin Irmak’ýn üzerinden alýp, kendi üzerlerine geçiren, ve dengesiz ve güven vermeyen kiþiliði yüzünden sorunlar yaþayan Irmak, yine ailesinin teþvikiyle bu kez Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Bölümünün yolunu tuttu. Burada nöroloji uzmaný prof.Dr. Ömer Faruk Turan’a muayene olan Levent Çetin Irmak’a ilk bulgularda yüzde 20 Parkinson yüzde 80 baþka hastalýk tanýsý olabilir denildi. Üç hafta Parkinson ilaçlarýný kesmesi istenen Irmak’ta düzelmeler belirdi. Bunun üzerine Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, Irmak’ý bu kez psikiyatr Prof. Dr. Selçuk Kýrlý’ya sevk etti. Kýrlý’nýn yaptýðý muayene, inceleme ve bulgularda ise Levent Çetin Irmak’ýn Parkinson deðil, “majör depresif bozukluk” hastasý olduðu anlaþýldý.

“Þiddetli fiziksel ve psikososyal yeti yitimine neden olan yýkýcý bir bozukluk” olarak bilinen ve tedavi edilememesi halinde þizofreniye dönüþebilecek bir ruhsal hastalýk olan majör depresif bozukluk tanýsýnýn ardýndan hýzla düzelmeye baþlayan Levent Çetin Irmak, þimdi 5 yýl boyunca maddi ve manevi olarak kaybettiklerini kimin karþýlayacaðýný soruyor. Prof Doktorlar Ömer Faruk Turan ve Selçuk Kýrlý’ya teþekkür eden Levent Çetin Irmak, “ABD’li maðdur Randolph Siemens’in duygularýný çok iyi anlýyorum. Onunla ayný þeyleri yaþadýk. ABD’de Parkinson ilaçlarýnýn kumar baðýmlýlýðý yaptýðý saptandý. O üç milyon dolar kaybetmiþ. Ben neredeyse ailemi ve hayatýmý kaybedecektim. Þimdi ben de ABD’li maðdur gibi avukat arýyorum. Bana yanlýþ teþhis koyarak hayatýmý cehenneme çevirenlere dava açacaðým. Ailem elimizdeki son daireyi üzerimden almasaydý onu da yitirecektim. Þu an iþsizim. Bir insan hayatý bu kadar ucuz olmamalý” diye konuþtu.

Elinde tüm hastane kayýtlarýnýn belgeleri olduðunu ifade eden Levent Çetin Irmak, kendisine sahip çýkýp, destek olacak avukatlarla hayatýnýn en deðerli 5 yýlýný çalanlara karþý sonuna kadar gideceðini sözlerine ekledi.  
446 Kere okundu


Haber anlatýmý
http://209.85.135.132/search?q=cache:sY89fY7WTyAJ:www.gundemmedya.com/haber/Gemlik-Haberleri/1696.html+prof+%C3%B6mer+faruk+turan&cd=10&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
_________________________________


                                    
« Son Dzenleme: 17 Austos 2010 - 16:30:30 Gnderen: hapsetme » Logged

Mslidostlar facebook
kamus
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Says: 781


yaprak döker bir yanýmýz,bir yanýmýz bahar bahçe..


« Yantla #21 : 11 Eyll 2009 - 16:17:03 »

dikkat ettiysen ben zaten hocayla görüþmediðimi,asistanlarýndan birinin beni bos sývýsý sonuçlarýný getirmem için bilgilendirmeye çalýþmak yerine tekrar sývý amak için yatýrmarý gerekebileceðini söyleyerek korkutmak istediðini yazdým.dr unla bukadar iyi bir iliþki içinde olman çok güzel.ben zaten kimsenin ömer faruk hocayý savunmasýný gerektirecek,karþý ateþ açmasýný gerektirecek ona hakaret eden,yaptýðý iþi eleþtiren birþey yazmadým.ama eðer direk görüþmüþ olsam ve üzücü biþey  yaþasam inanýn bana hiç çekinmeden yazardým.görüþtüðüm hekimi, hastahaneyi,asistanlarý,sistemi beðenmez vaya memnun kalmazsam bunu yazmak veya söylemek senin memnun olduðunu söylemen kadar doðal.evet arkadaþým yine söylüyorum,kilometrelerce uzaða yapýlan otobüs yolculuðundan snra zaten yorulmuþ,atak geçiriyor olabilirim düþüncesinin üzüntüsünü yaþýyor olan bir MS hastasý olarak uludað ünv memnun kalmadým HOCAYI GÖRMEDÝÐÝMÝ TEKRAR BELÝRTÝYORUM,asistanlardan memnun kalmadým.beni bu sitede kaç yýldýr tanýyanlar bilir türkiyede birçok hastahaneye ve dr gitmek zorunda kaldým eþimin iþi nedeniyle.karþýlaþtýrma yapabilecek kadar tecrübe sahibiyim,en son dr um la aramda senin bu hoacayla olduðu gibi sýcak bir dr -hasta iliþkisi vardý oturup dedi kodu yapmýþlýðýmýz,fazla kilolarýmýzý vermek için kara kara düþünmüþlüðümüz var.ama sonuçta ben hasta oda dr ben çok memnundum ama memnun olmayanlarda vardýr muhakkak ,ama tekrar yazýyorum seninin memnun olman, mutlu olman bir ms hastasý olarak benide çok mutlu eder.ve bu dr la samimiyetinize dayanarak bu düþüncelerimi ömer hocaya iletebileceðini düþündüðüm için dahada mutlu oldum.belki atak þüphesiyle gelen üzgün bir hastaya nasýl davranýlmasý gerektiðini asistanlarýna öðretmeyi unutmuþtur.mükemmel insanlarýn bile bazý konularda tamamlamasý gerken eksiklikleri vardýr.kimseyi gözünüzde ilahlaþtýrmayýn,herkeze sana davranýldýðý gibi davranýlmamýþ olabileceðinide untma lütfen.þu anda tak geçiriyorum,sol bacaðým tutmuyor eðer memnun kalsaydým tüm maddi imkanlarýmý zorlaayýp izmire gitmeyi düþünmek yerine hemen otobüse atlar bursaya giderdim,
Logged

vademir
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 1
Offline Offline

Cinsiyet: Bay
Mesaj Says: 859WWW
« Yantla #22 : 11 Eyll 2009 - 22:47:25 »

bahsettiðiniz sorunu yeni bir konu açýp tartýþmaya sunsanýz inanýyorum ki asistanlardan, hastane personellerinden hatta bazý hocalardan ve uzmanlardan muzdarip olan bir çok arkadaþýmýz çýkacaðýna eminim (en azýndan ben). çok az sayýda hekim olumsuz koþullara raðmen verebileceklerinin en iyisini vermeye çalýþýrken, maalesef büyük bir çoðunluðun hastaya bakýþý mesaisi sýrasýnda karþýlaþtýðý rutin bir iþ, bir ders notu veya bir tamircinin arýzalý bir araca yaklaþýmý gibi tezahür ediyor. ne yazýk ki yaþadýðýmýz bu ülkenin insana bakýþý bir çok konuda olduðu gibi hastaya hizmet konusunda da sýnýfta kalýyor. halk olarak çözümü "devletin baþýna birisi geçsin bunlarý düzeltsin ve eðitim þart" söylemlerini slogan ednmiþ modellerde arýyoruz. sizin iþaret ettiðiniz konuda sorunu oluþturan insanlarýn akademik kariyerli ve kamu görevi ifa eden insanlar olduðunu düþününce içime düþen acý daha da artýyor. atak geçirdiðim bir dönemde ambulansla sivas'tan istanbul'a gelip akþam 8,30 dan gece 01,30 a arasýnda en ince detayýna kadar beni muayene eden, çoraplarýmý kendisi çýkarýp giydiren bir prof. Mefkure Eroksoy'un ertesi sabah acil yatmam talimatýna raðmen hasta yatýþtaki bir memurun sýradan iki hastayý yatýrdýktan sonra serviste yer yok gerekçesiyle beni geri göndermesi karþýsýnda hocanýn elinden birþey gelmemesi; aylar sonra yattýðýmda da yapýlmasý gerken tetkikler için diðer birimlerdeki teknik personel tarafýndan günlerce bekletilmem; bacaðýmdaki kasýlma þikayetime fizik tedavi asistanýnýn botoks uygulama isteðine "o zaman hiç yürüyemem" dediðimde "bacaklarýnýzdaki kasýlmalarda geçecek önemli olan bu" cevabý sanýrým sizi anladýðýma iþarettir. deðiþik örneklerine hepimizin rastladýðý bu tür durumlarla para ve önemli mevkii sahibi olsak acaba ne kadar karþýlaþýrdýk? neyse bunlar çözemeyeceðimiz ama birbirimizle paylaþarak biraz olsun rahatlayabileceðimiz konular galiba. kliþe ama ihtiyacýmýz olan dileklerle bitireyim. Allah yardýmcýmýz olsun ve her yerde Allah bizi iyilerle karþýlaþtýrsýn...
Logged

  Hayatý ýskalama, çünkü yeniden niþan alma þansýn olmayacak...

   www.ademdemir.blogcu.com
yuceer
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Cinsiyet: Bay
Mesaj Says: 749« Yantla #23 : 20 Eyll 2009 - 18:05:49 »

amin!
Logged

yaðmur bazen aðlamaktýr
bazen aðlayamadýðýn þey
yaðmur bazen mutlu olmaktýr
bazen en hüzünlü þey
ben yaðmurum
yere çakýlmam
yeniden doðmak gibi birþey
iyimser
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Mesaj Says: 932« Yantla #24 : 02 Ekim 2009 - 18:29:17 »

amin...benimde baþýma geldi.uütf de.ürtiker oldum acile gittim bana bir serum iki ilaç git dendi .iki gün sonra yine gittim þiddetli çok aðrýlý hatta aðzýma damaðýma geldi yine acile gittim ayný serum prednollu avilli verildi gönderildim...dedim ben ms hastasýyým ne norolog ne dermatolog çaðýrma ihtiyacý duyuldu...birde sanki nasýl anlatayým eþim ben sýkýlýp geldik...dayanamadým kendi kafam dr a aradým .dünyada eþi benzeri yok bence...yurt dýþýndaymýþ...hemen arkadaþýný söyledi ona git dedi ...onkoloj,de dr Birsen Ergus gittim...caným ya bunlar ayrýmsýz dr gerçek yeminli ...ürtiker herpese çevirmiþ...on gün kortizon lu bir sürü ilaçlý tedaviye aldý ...Dr.Ömür Tatlýkazan beni anlayan her zaman derim tek nazýmý çeken deðerli dr um bir ay dedi anca düzelirsin betaferona ara verdi...bekliyorum iki hafta sonra gideceðim...Allahýma hamd olsun iyiyim...yani ben yýllardýr u.ü.t.f ms polikliniðinede rutin kontrole giden hastayým ...benim baþýma bunlar geldi...yine ne eksik etsin rabbim nede bir daha düþürsün ve bana daha fakülte adý artýk ...saðlýk sevgiyle 
Logged

ömür dediðin üç gündür,dün geldi geçti,yarýn meçhuldur,o halde ömür bir gün oda bu gündür.
squiro
Üye
*

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Mesaj Says: 1


« Yantla #25 : 09 Kasm 2009 - 18:11:25 »

Normalde forumlarda yorum yapmaktan kaçýnýrým ama ne yazikki tepkilerimizi baþka türlü dile getiremiyoruz. Benim annem de 15 seneden fazladýr MS hastasý. 2 senedir de hiç yürüyemiyor sürekli tekerlekli sandalyede. Ben doktorlarla ilgili en azýndan tecrübe ettiðimiz kadar biþeyler yazmak istiyorum. Annem Mefkure Haným a tedavi oluyordu. Kendisi inkar edemem ki çok içten davranmýþtýr ta ki annemden umudu kesene kadar herhalde öyle çünkü pek bir ilgisiz görüyorum artýk kendisini, hatta bize hep diyordi ki buraya kadar gelmeyin size yakýn bir hastane bulun orda tedavi olun. Bize Þiþli Etfal Hastanesinde Dr. Feray ý söyledi hatta kendisi arkadaþý olduðu için bir nevi hamili kart yakýnýmdýr ilgilenin türünden biþeyler yazdý biz de gittik ama Feray Haným dan hiç de beklediðimiz gibi iyi niyet göremedik, niye Mefkure Haným a gidip tedavi olup oraya gidiyormuþuz. Annem kadýncaðýz tekerlekli sandalyede öylece kalakaldý sonuçta burnumuzdan da geldi. Sacede içimi dökmek adýna yazmak istedim.
Logged
blgn
Üye
*

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Mesaj Says: 8« Yantla #26 : 12 Kasm 2009 - 04:31:01 »

10 yýldýr ms hastasýyým baþlangýçta hiç yürüyemiyordum ama beni yürüten doktoruma minnettimi ödeyemiyeceðimi düþünüyorum. Her ne olursa olsun çekinmeden arayýp kendisinden yardým alabiliyorum, hatta ms dýþý acil durumlarda bile nerede olursa olsun mutlaka yanýmda oluyor. Ýnsanýn tamamen güvenebileceði bir nöroloðu olmasý gerçekten büyük bir þans sadece dr. olarak deðil insan, insan, insan diyorum.
Sefer KÖSTEM 0224 234 12 16
Logged
vademir
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 1
Offline Offline

Cinsiyet: Bay
Mesaj Says: 859WWW
« Yantla #27 : 12 Kasm 2009 - 11:57:26 »

Ýnsanýn tamamen güvenebileceði bir nöroloðu olmasý gerçekten büyük bir þans sadece dr. olarak deðil insan, insan, insan diyorum.
Sefer KÖSTEM 0224 234 12 16

arkadaþým dr.un çalýþtýðý hastane bilgisini de gönder sayfa baþýndaki listeye ilave edeyim.
Logged

  Hayatý ýskalama, çünkü yeniden niþan alma þansýn olmayacak...

   www.ademdemir.blogcu.com
blgn
Üye
*

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Mesaj Says: 8« Yantla #28 : 13 Kasm 2009 - 04:45:40 »

Vademir haklýsýn aþaðýda bildiriyorum selamlar Masum

Sefer KÖSTEM
Nöroloji Uzmaný
KONUR HASTANESÝ Tel:0224 444 0 512
Muayenehane Tel:0224 234 12 16
BURSA
Logged
ka_sus
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Cinsiyet: Bay
Mesaj Says: 2103« Yantla #29 : 14 Mays 2010 - 04:54:34 »

offf kamuran abla benim ilk ve tek doktorum ömer faruk turan hocaydý ondan baþka doktora gitmediðimden en iisi o sanýyodum taki PROF.DR. RANA KARABUDAK hocaya gidene kadar. Çok deil çok çok daha ii görüþümce rana hoca. sitenin sahibi olan Özlem abla överdi Rana hocayý merak ettim bende Bursadan Tekirdaða taþýndýðým gibi istanbuldaki Rana hocaya gittim. Bu kadar iyi bi insan ola bilceðini düþünmemiþtim valla. Saol Özlem abla
Logged

Derdi veren, dermanýný da vermiþtir.
Sayfa: 1 [2] 3 4   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

eXTReMe Tracker
|Ana Sayfa| Sitemap | Ariv | Wap | Wap2 | Wap Forum | XML | Rss
MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!


08 Temmuz 2024 - 16:48:25