Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
Sayfay Yazdr - MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý

___MS L DOSTLAR PAYLAIM PLATFORMU

FORUM => Sorularýnýz , Sorunlarýnýz ve Paylaþýmlarýnýz... => Konuyu balatan: vademir zerinde 23 Austos 2008 - 17:31:39Konu Bal: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: vademir zerinde 23 Austos 2008 - 17:31:39
Prof.Dr.Mefkure Eraksoy
0 212 414 20 00- 32513
Ýstanbul Ün.Ýstanbul Týp Fak. Çapa

MUAYENEHANE
0 216 355 72 90
Cemil Topuzlu Cd.Teslime Apt. No 53 Kat 3
Büyük klüp karþýsý Çiftehavuzlar Göztepe Ýstanbul

Doç.Dr. Özlem Kayým YILDIZ
0 346 258 07 49
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Nöroloji Anabilim Dalý

Prof.Dr.Aksel Siva
Telf: 0 212 529 08 86
Ýstanbul Üniversitesi
Cerrahpaþa Týp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalý
ISTANBUL

Prof.Dr.Gülþen Akman Demir
Telf: 0 212 414 20 00- 32580
Ýstanbul Üniversitesi
Ýstanbul Týp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalý ISTANBUL

MUAYENEHANE:
0.212.444.16.33
Ýntermed Týp Merkezi
Teþvikiye Cad. No:63 Bayer Apt. Kat:2
NÝÞANTAÞI/ÝSTANBUL


Prof.Dr.Ayþe Kocaman
Telf: 0 232 390 38 62
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalý
Bornova / ÝZMÝR

Prof.Dr.Egemen Ýdiman
Telf: 0 232 412 40 53
9 Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalý
ÝZMÝR

Prof.Dr.Rana Karabudak
Telf: 0 312 305 24 60
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalý
Sýhhiye / ANKARA
Nenehatun caddesi no 111/1 Gazi osman paþa Ankara
tel : 0 312 446 23 12
0 312 447 70 96

Prof.Dr.Ömer Faruk Turan
Telf: 0 224 442 83 08
Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalý
BURSA

Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý  Görükle / BURSA
T. 0224 2951741   F. 0224 4429177 GSM: 0542 264 08 38
e-posta: fturan@uludag.edu.tr  farukturan@farukturan.org

 RANDEVU TELEFON: 0543 859 96 71 veya 0536 942 60 55
 

Prof.Dr.Yaþar Zorlu
Telf: 0 232 469 69 69 / 2205
Tepecik Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalý
Yeniþehir / ÝZMÝR

Dr.Pakize Nevin Sütlaþ
Telf: 0 212 5436565 /2216
Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý
Hastanesi 3.Nöroloji Kliniði
ÝSTANBUL

Dr. Nihal Iþýk
Telf: 0 216 5664000 / 1412
Saðlýk Bakanlýðý Göztepe Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Nöroloji Kliniði
ÝSTANBUL

Dr. Münife Neyal
Telf: 0 342 3606060 / 76385
Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalý
GAZÝANTEP

Doç.Dr.Serhan Sevim
Telf: 0 324 3374300/1412
Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi
Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalý
MERSÝN

Prof.Dr.Ceyla Ýrkeç
Telf: 0 312 2025328
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalý
ANKARA

Feray Kaymaz Seleker
Þiþli Etfal Araþtýrma Hastanesi
Noroloji Uzmaný
Tel:212-2312203/1542/1460

Sefer KÖSTEM
Nöroloji Uzmaný
KONUR HASTANESÝ Tel:0224 444 0 512
Muayenehane Tel:0224 234 12 16
BURSA


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: oslem zerinde 23 Austos 2008 - 17:35:54
 Bu telefonlar cok faydalý olucaktýr vademir saðol. Bu liste dýþýnda gittiði ms uzmanýnýn telini ve adýný yazmak ýsteyenler yazarlarsa cok daha geniþ kapsamlý olur.


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayıran doktor telefonları
Gnderen: yuceer zerinde 23 Austos 2008 - 18:14:39
Sivas'tan yok mu ?


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: vademir zerinde 23 Austos 2008 - 18:36:44
Prof. Dr. Suat Topaktaþ  ---
Prof. Dr. Ertuðrul Bolayýr
Doç. Dr. Özlem Kayïm Yýldýz
Doç Dr  Burhanettin Çiðdem


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: yuceer zerinde 23 Austos 2008 - 18:49:18
Bende mslidostlar.com var baþka da birþey yok


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: nisa zerinde 24 Austos 2008 - 00:04:13
 vademir mrb...bi düzeltme yapmak istiyorum.....   
 PROF.DR GÜLÞEN AKMAN DEMÝR den randevu almak için ulaþmamýz gereken tel numarasý ;  0 212 414 2000# 32580...................                               sizin  yazdýðýnýz numara fax numarasý tþk ederiz;)


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: vademir zerinde 24 Austos 2008 - 09:45:37
vademir mrb...bi düzeltme yapmak istiyorum.....   
 PROF.DR GÜLÞEN AKMAN DEMÝR den randevu almak için ulaþmamýz gereken tel numarasý ;  0 212 414 2000# 32580...................                               sizin  yazdýðýnýz numara fax numarasý tþk ederiz;)

ilgine teþekkürler. yukardaki listede düzenlemeyi yaptým


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: cry_zantem zerinde 25 Austos 2008 - 12:33:58
Dr. Münife Neyal Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi geeeeeeeeeeççççç :D salla onu :P


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: nvn zerinde 25 Austos 2008 - 13:25:57
bursa prof dr ömer faruk turan bir numara her yonden kiþiliði , mesleði.....


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: ka_sus zerinde 25 Austos 2008 - 19:43:41
bencede prf.dr. ömer faruk turan hocayý tek geçerim gerçi pek fazla doktora gitmedim ama bence prf.dr. ömer faruk turan  hocanýn ilgisi yetiyor


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: dilekduygu zerinde 26 Austos 2008 - 02:53:56
mefkure hocanýn göztepedeki adresi deðiþti arkadaþlar yine ayný caddede cemil topuzlu caddesi büyük kulüp karþýsý teslime apartmaný kat :3


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: ÖZNUR zerinde 26 Austos 2008 - 13:38:11
Feray Kaymaz Seleker
Þiþli Etfal Araþtýrma Hastanesi
Noroloji Uzmaný
Tel:212-2312203/1542/1460


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: kamus zerinde 26 Austos 2008 - 13:44:08
ömer faruk turan la bende tanýþýcam artýk hayýrlýsý bakalým  :)


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: vademir zerinde 27 Austos 2008 - 12:08:45
mefkure hocanýn göztepedeki adresi deðiþti arkadaþlar yine ayný caddede cemil topuzlu caddesi büyük kulüp karþýsý teslime apartmaný kat :3
teþekkürler düzelttim


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: sinem zerinde 17 Ekim 2008 - 00:49:23
 :)gülþen hnm..ilk baþtan bu gune hep d.r em oldu..þanslýyým çokk..muayehane niþantaþý 212.4441633..


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: ahmet68 zerinde 17 Ekim 2008 - 16:45:04
ARKADAÞLAR
ANKARA ÝBNÝ SÝNA HASTANESÝNDE
PRF.DR.NEZÝH YÜCEMEN VAR


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: vademir zerinde 18 Ekim 2008 - 09:25:51
Ýlgine teþekkürler sinem, listeyi de hemen güncelledim.


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: hapsetme zerinde 29 Ekim 2008 - 13:51:34
arkadaþlar son gitdiðim muayenede faruk hoca net sayfasý hazýrladýðýný söyledi ve adresi verdi ...

http://farukturan.org/default.asp (http://farukturan.org/default.asp)


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: iyimser zerinde 10 Haziran 2009 - 17:04:54
teþekkürler arkadaþým, Bursada gerçekten prof.Ömer Faruk hocam kadar ms araþtýracak yoktur.Ben onun öðrencisi olan uzm.Dr.Ömür Tatlýkazan ýn 14 yýldýr hastasýyým.uzmanlýðýný aldý ve benim teþhiþimi ilk o koydu.Doktoruma ve onu yetiþtiren hocama saygý sevgilerimle...sevgiyle kalýn


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: kamus zerinde 10 Eyll 2009 - 13:36:53
herkez ömer faruk hocanýn nekadar iyi olduðunu anlatmýþ ben 2 defa hastahaneye gittiðim halde kendisiyle tanýþma þerefine eriþemedim.istanbuldan gönene taþýndýðýmda herkez uludað ünv nden ve ve bu hocanýn iyi olduðundan bahsedince sevinmiþtim.çünkü her aradýðýmda cevap veren,bana her konuda destek olan, hastalýkla ilgili fazla þikayetim olmadýðýný, sadece biraz morale daha çok ihtiyacým olduðunu anlayan ve bilen dr u býrakýcaktým.ama uludað ünv gittiðimde; çok büyük bir karmaþa ilgisizlik vedaha önce gata da yaptýrdýðým,sonucu dosyaya eklenmemiþ  BOS sývýsý sonuçlarýmý getirmediðim taktirde beni yatýrýp tekrar bu acý veren iþlemi(aynen böyle söylendi)yapýcaklarýný söyleyerek aklý sýra tehtit eden çok kibar(!) asistan bayanla karþýlaþtým.ve tüm bunlar olurken baþka dr larýn acil olarak düþüne bileceði boynumu eðdiðimde kol uyuþmasý þikayetimi anlatmaya çalýþýyodum.ben herkezin bahsettiði ilgiyi ve iyi dr u göremedim.gören arkadaþlar adýna çok mutlu oldum.gerçekten çok þanlýsýnýz.


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: hapsetme zerinde 10 Eyll 2009 - 14:54:35
ABD’de eski Wall Street çalýþaný Randolph Siemens’in baþýna gelenlerin aynýsý Gemlikli Levent Çetin Irmak’ýn da (45) yaþamýný altüst etti. Evli ve bir çocuk babasý olan ve 5 yýl önce denge ve yürüyüþ bozukluðu rahatsýzlýðý nedeniyle Gemlik Muammer Aðým Devlet Hastanesi Nöroloji Servisine giden ve bu servis doktorlarýnýn yönlendirmesiyle Bursa ve Ýstanbul’daki özel hastanelerin yolunu tutan Levent Çetin Irmak’a Parkinson teþhisi konuldu. Bu hastalýk teþhisinden sonra Irmak’ýn yaþamýnda oldukça kara tablo açýldý. Denge ve yürüyüþ bozukluðu bir türlü düzelmeyen ve hastalýðý daha kötü yan etkileriyle birlikte artarak devam eden Levent Çetin Irmak, Parkinson ilaçlarý nedeniyle týpký ABD’li Randolph Siemens gibi kumar baðýmlýsý oldu. Asabi tutumu nedeniyle ailevi durumlarý da sarsýlan, 4 kez kumar oynamaktan polis tarafýndan gözaltýna alýnan, iþinden ayrýlmak zorunda kalýp, kumar nedeniyle Gemlik’teki dairesini satan Levent Çetin Irmak’a ailesi de sýrtýný döndü. Ýkinci dairesini Levent Çetin Irmak’ýn üzerinden alýp, kendi üzerlerine geçiren, ve dengesiz ve güven vermeyen kiþiliði yüzünden sorunlar yaþayan Irmak, yine ailesinin teþvikiyle bu kez Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Bölümünün yolunu tuttu. Burada nöroloji uzmaný prof.Dr. Ömer Faruk Turan’a muayene olan Levent Çetin Irmak’a ilk bulgularda yüzde 20 Parkinson yüzde 80 baþka hastalýk tanýsý olabilir denildi. Üç hafta Parkinson ilaçlarýný kesmesi istenen Irmak’ta düzelmeler belirdi. Bunun üzerine Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, Irmak’ý bu kez psikiyatr Prof. Dr. Selçuk Kýrlý’ya sevk etti. Kýrlý’nýn yaptýðý muayene, inceleme ve bulgularda ise Levent Çetin Irmak’ýn Parkinson deðil, “majör depresif bozukluk” hastasý olduðu anlaþýldý.

“Þiddetli fiziksel ve psikososyal yeti yitimine neden olan yýkýcý bir bozukluk” olarak bilinen ve tedavi edilememesi halinde þizofreniye dönüþebilecek bir ruhsal hastalýk olan majör depresif bozukluk tanýsýnýn ardýndan hýzla düzelmeye baþlayan Levent Çetin Irmak, þimdi 5 yýl boyunca maddi ve manevi olarak kaybettiklerini kimin karþýlayacaðýný soruyor. Prof Doktorlar Ömer Faruk Turan ve Selçuk Kýrlý’ya teþekkür eden Levent Çetin Irmak, “ABD’li maðdur Randolph Siemens’in duygularýný çok iyi anlýyorum. Onunla ayný þeyleri yaþadýk. ABD’de Parkinson ilaçlarýnýn kumar baðýmlýlýðý yaptýðý saptandý. O üç milyon dolar kaybetmiþ. Ben neredeyse ailemi ve hayatýmý kaybedecektim. Þimdi ben de ABD’li maðdur gibi avukat arýyorum. Bana yanlýþ teþhis koyarak hayatýmý cehenneme çevirenlere dava açacaðým. Ailem elimizdeki son daireyi üzerimden almasaydý onu da yitirecektim. Þu an iþsizim. Bir insan hayatý bu kadar ucuz olmamalý” diye konuþtu.

Elinde tüm hastane kayýtlarýnýn belgeleri olduðunu ifade eden Levent Çetin Irmak, kendisine sahip çýkýp, destek olacak avukatlarla hayatýnýn en deðerli 5 yýlýný çalanlara karþý sonuna kadar gideceðini sözlerine ekledi.  
446 Kere okundu


Haber anlatýmý
http://209.85.135.132/search?q=cache:sY89fY7WTyAJ:www.gundemmedya.com/haber/Gemlik-Haberleri/1696.html+prof+%C3%B6mer+faruk+turan&cd=10&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (http://209.85.135.132/search?q=cache:sY89fY7WTyAJ:www.gundemmedya.com/haber/Gemlik-Haberleri/1696.html+prof+%C3%B6mer+faruk+turan&cd=10&hl=tr&ct=clnk&gl=tr)
_________________________________


                                    


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: kamus zerinde 11 Eyll 2009 - 16:17:03
dikkat ettiysen ben zaten hocayla görüþmediðimi,asistanlarýndan birinin beni bos sývýsý sonuçlarýný getirmem için bilgilendirmeye çalýþmak yerine tekrar sývý amak için yatýrmarý gerekebileceðini söyleyerek korkutmak istediðini yazdým.dr unla bukadar iyi bir iliþki içinde olman çok güzel.ben zaten kimsenin ömer faruk hocayý savunmasýný gerektirecek,karþý ateþ açmasýný gerektirecek ona hakaret eden,yaptýðý iþi eleþtiren birþey yazmadým.ama eðer direk görüþmüþ olsam ve üzücü biþey  yaþasam inanýn bana hiç çekinmeden yazardým.görüþtüðüm hekimi, hastahaneyi,asistanlarý,sistemi beðenmez vaya memnun kalmazsam bunu yazmak veya söylemek senin memnun olduðunu söylemen kadar doðal.evet arkadaþým yine söylüyorum,kilometrelerce uzaða yapýlan otobüs yolculuðundan snra zaten yorulmuþ,atak geçiriyor olabilirim düþüncesinin üzüntüsünü yaþýyor olan bir MS hastasý olarak uludað ünv memnun kalmadým HOCAYI GÖRMEDÝÐÝMÝ TEKRAR BELÝRTÝYORUM,asistanlardan memnun kalmadým.beni bu sitede kaç yýldýr tanýyanlar bilir türkiyede birçok hastahaneye ve dr gitmek zorunda kaldým eþimin iþi nedeniyle.karþýlaþtýrma yapabilecek kadar tecrübe sahibiyim,en son dr um la aramda senin bu hoacayla olduðu gibi sýcak bir dr -hasta iliþkisi vardý oturup dedi kodu yapmýþlýðýmýz,fazla kilolarýmýzý vermek için kara kara düþünmüþlüðümüz var.ama sonuçta ben hasta oda dr ben çok memnundum ama memnun olmayanlarda vardýr muhakkak ,ama tekrar yazýyorum seninin memnun olman, mutlu olman bir ms hastasý olarak benide çok mutlu eder.ve bu dr la samimiyetinize dayanarak bu düþüncelerimi ömer hocaya iletebileceðini düþündüðüm için dahada mutlu oldum.belki atak þüphesiyle gelen üzgün bir hastaya nasýl davranýlmasý gerektiðini asistanlarýna öðretmeyi unutmuþtur.mükemmel insanlarýn bile bazý konularda tamamlamasý gerken eksiklikleri vardýr.kimseyi gözünüzde ilahlaþtýrmayýn,herkeze sana davranýldýðý gibi davranýlmamýþ olabileceðinide untma lütfen.þu anda tak geçiriyorum,sol bacaðým tutmuyor eðer memnun kalsaydým tüm maddi imkanlarýmý zorlaayýp izmire gitmeyi düþünmek yerine hemen otobüse atlar bursaya giderdim,


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: vademir zerinde 11 Eyll 2009 - 22:47:25
bahsettiðiniz sorunu yeni bir konu açýp tartýþmaya sunsanýz inanýyorum ki asistanlardan, hastane personellerinden hatta bazý hocalardan ve uzmanlardan muzdarip olan bir çok arkadaþýmýz çýkacaðýna eminim (en azýndan ben). çok az sayýda hekim olumsuz koþullara raðmen verebileceklerinin en iyisini vermeye çalýþýrken, maalesef büyük bir çoðunluðun hastaya bakýþý mesaisi sýrasýnda karþýlaþtýðý rutin bir iþ, bir ders notu veya bir tamircinin arýzalý bir araca yaklaþýmý gibi tezahür ediyor. ne yazýk ki yaþadýðýmýz bu ülkenin insana bakýþý bir çok konuda olduðu gibi hastaya hizmet konusunda da sýnýfta kalýyor. halk olarak çözümü "devletin baþýna birisi geçsin bunlarý düzeltsin ve eðitim þart" söylemlerini slogan ednmiþ modellerde arýyoruz. sizin iþaret ettiðiniz konuda sorunu oluþturan insanlarýn akademik kariyerli ve kamu görevi ifa eden insanlar olduðunu düþününce içime düþen acý daha da artýyor. atak geçirdiðim bir dönemde ambulansla sivas'tan istanbul'a gelip akþam 8,30 dan gece 01,30 a arasýnda en ince detayýna kadar beni muayene eden, çoraplarýmý kendisi çýkarýp giydiren bir prof. Mefkure Eroksoy'un ertesi sabah acil yatmam talimatýna raðmen hasta yatýþtaki bir memurun sýradan iki hastayý yatýrdýktan sonra serviste yer yok gerekçesiyle beni geri göndermesi karþýsýnda hocanýn elinden birþey gelmemesi; aylar sonra yattýðýmda da yapýlmasý gerken tetkikler için diðer birimlerdeki teknik personel tarafýndan günlerce bekletilmem; bacaðýmdaki kasýlma þikayetime fizik tedavi asistanýnýn botoks uygulama isteðine "o zaman hiç yürüyemem" dediðimde "bacaklarýnýzdaki kasýlmalarda geçecek önemli olan bu" cevabý sanýrým sizi anladýðýma iþarettir. deðiþik örneklerine hepimizin rastladýðý bu tür durumlarla para ve önemli mevkii sahibi olsak acaba ne kadar karþýlaþýrdýk? neyse bunlar çözemeyeceðimiz ama birbirimizle paylaþarak biraz olsun rahatlayabileceðimiz konular galiba. kliþe ama ihtiyacýmýz olan dileklerle bitireyim. Allah yardýmcýmýz olsun ve her yerde Allah bizi iyilerle karþýlaþtýrsýn...


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: yuceer zerinde 20 Eyll 2009 - 18:05:49
amin!


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: iyimser zerinde 02 Ekim 2009 - 18:29:17
amin...benimde baþýma geldi.uütf de.ürtiker oldum acile gittim bana bir serum iki ilaç git dendi .iki gün sonra yine gittim þiddetli çok aðrýlý hatta aðzýma damaðýma geldi yine acile gittim ayný serum prednollu avilli verildi gönderildim...dedim ben ms hastasýyým ne norolog ne dermatolog çaðýrma ihtiyacý duyuldu...birde sanki nasýl anlatayým eþim ben sýkýlýp geldik...dayanamadým kendi kafam dr a aradým .dünyada eþi benzeri yok bence...yurt dýþýndaymýþ...hemen arkadaþýný söyledi ona git dedi ...onkoloj,de dr Birsen Ergus gittim...caným ya bunlar ayrýmsýz dr gerçek yeminli ...ürtiker herpese çevirmiþ...on gün kortizon lu bir sürü ilaçlý tedaviye aldý ...Dr.Ömür Tatlýkazan beni anlayan her zaman derim tek nazýmý çeken deðerli dr um bir ay dedi anca düzelirsin betaferona ara verdi...bekliyorum iki hafta sonra gideceðim...Allahýma hamd olsun iyiyim...yani ben yýllardýr u.ü.t.f ms polikliniðinede rutin kontrole giden hastayým ...benim baþýma bunlar geldi...yine ne eksik etsin rabbim nede bir daha düþürsün ve bana daha fakülte adý artýk ...saðlýk sevgiyle  :(


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: squiro zerinde 09 Kasm 2009 - 18:11:25
Normalde forumlarda yorum yapmaktan kaçýnýrým ama ne yazikki tepkilerimizi baþka türlü dile getiremiyoruz. Benim annem de 15 seneden fazladýr MS hastasý. 2 senedir de hiç yürüyemiyor sürekli tekerlekli sandalyede. Ben doktorlarla ilgili en azýndan tecrübe ettiðimiz kadar biþeyler yazmak istiyorum. Annem Mefkure Haným a tedavi oluyordu. Kendisi inkar edemem ki çok içten davranmýþtýr ta ki annemden umudu kesene kadar herhalde öyle çünkü pek bir ilgisiz görüyorum artýk kendisini, hatta bize hep diyordi ki buraya kadar gelmeyin size yakýn bir hastane bulun orda tedavi olun. Bize Þiþli Etfal Hastanesinde Dr. Feray ý söyledi hatta kendisi arkadaþý olduðu için bir nevi hamili kart yakýnýmdýr ilgilenin türünden biþeyler yazdý biz de gittik ama Feray Haným dan hiç de beklediðimiz gibi iyi niyet göremedik, niye Mefkure Haným a gidip tedavi olup oraya gidiyormuþuz. Annem kadýncaðýz tekerlekli sandalyede öylece kalakaldý sonuçta burnumuzdan da geldi. Sacede içimi dökmek adýna yazmak istedim.


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: blgn zerinde 12 Kasm 2009 - 04:31:01
10 yýldýr ms hastasýyým baþlangýçta hiç yürüyemiyordum ama beni yürüten doktoruma minnettimi ödeyemiyeceðimi düþünüyorum. Her ne olursa olsun çekinmeden arayýp kendisinden yardým alabiliyorum, hatta ms dýþý acil durumlarda bile nerede olursa olsun mutlaka yanýmda oluyor. Ýnsanýn tamamen güvenebileceði bir nöroloðu olmasý gerçekten büyük bir þans sadece dr. olarak deðil insan, insan, insan diyorum.
Sefer KÖSTEM 0224 234 12 16 :)


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: vademir zerinde 12 Kasm 2009 - 11:57:26
Ýnsanýn tamamen güvenebileceði bir nöroloðu olmasý gerçekten büyük bir þans sadece dr. olarak deðil insan, insan, insan diyorum.
Sefer KÖSTEM 0224 234 12 16 :)

arkadaþým dr.un çalýþtýðý hastane bilgisini de gönder sayfa baþýndaki listeye ilave edeyim.


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: blgn zerinde 13 Kasm 2009 - 04:45:40
Vademir haklýsýn aþaðýda bildiriyorum selamlar ::)

Sefer KÖSTEM
Nöroloji Uzmaný
KONUR HASTANESÝ Tel:0224 444 0 512
Muayenehane Tel:0224 234 12 16
BURSA


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: ka_sus zerinde 14 Mays 2010 - 04:54:34
offf kamuran abla benim ilk ve tek doktorum ömer faruk turan hocaydý ondan baþka doktora gitmediðimden en iisi o sanýyodum taki PROF.DR. RANA KARABUDAK hocaya gidene kadar. Çok deil çok çok daha ii görüþümce rana hoca. sitenin sahibi olan Özlem abla överdi Rana hocayý merak ettim bende Bursadan Tekirdaða taþýndýðým gibi istanbuldaki Rana hocaya gittim. Bu kadar iyi bi insan ola bilceðini düþünmemiþtim valla. Saol Özlem abla


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: oslem zerinde 14 Mays 2010 - 08:40:44
Merhaba Serdar ben sana MEFKURE ERAKSOY U tavsiye etmiþtim diye hatýrladým ve bir yanlýþlýk var sanýrým ist da olan PROF.DR.MEFKURE ERAKSOY zaten :) RANA hocada iyi tabiki ama onu tanýmýyorum þahsen en azýndan ve Ank da o.


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: ka_sus zerinde 14 Mays 2010 - 11:37:36
ya abla evet PROF.DR.MEFKURE ERAKSOYDAN bahsediyorum bende.siteye saat 05:30da girdiðimden uyku sersemliði ile yanlýþ yazmýþým
affým ola. PROF.DR.RANA ERAKSOY ankaradaydý dimi zaten yanlýþ yazmýþým abla özr. :)


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: ka_sus zerinde 14 Mays 2010 - 11:40:03
offf PROF.DR.RANA KARABUDAK þimdide yeni uyanýp uyanýr uyanmaz pcye oturduðumdan :):)


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: Adiqe zerinde 12 Temmuz 2010 - 00:38:33
bi kac doktora gittim we onlara sonuclarýmý bý doktora daha gostermek ýstýorum kýmý onerýrsýnýz diye sordum hepsi prof. dr. Rana Karabudak'ý önerdi ama kendýsýne ulasamadým yurt dýsýndaymýs ama kendýsýyle gorusup fikirlerini almak istiyorum...


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: seymenaga1905 zerinde 14 Austos 2010 - 02:58:02
ben öyle fazla jan janlý birþey söyleyemiyeceðim benim dr um olan ömer faruk turan için ne yazýkki aramýzda iletiþimsizlik var hiç te memnun deðilim bu durumdan ve ist. da Gülþen haným  yada hastalarýyla iletiþimi iyi olan herhangi bir dr.a gideceðim.benim kanaatime göre ömer bey kendisini yukarýlarda gören bir þahsiyet.


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: hapsetme zerinde 23 Mays 2011 - 20:32:32
üniversitelerin týp fakültesi hastanelerinde profesörlerin özel muayene sisteminin kaldýrýlmasýndan sonra, Prof. Dr. Ömer Faruk TURAN hocanýn güncel iletiþim bilgileri...

http://www.farukturan.org/default.asp?sayfa=iletisim (http://www.farukturan.org/default.asp?sayfa=iletisim)


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: hapsetme zerinde 13 Haziran 2011 - 20:09:54
ben öyle fazla jan janlý birþey söyleyemiyeceðim benim dr um olan ömer faruk turan için ne yazýkki aramýzda iletiþimsizlik var hiç te memnun deðilim bu durumdan ve ist. da Gülþen haným  yada hastalarýyla iletiþimi iyi olan herhangi bir dr.a gideceðim.benim kanaatime göre ömer bey kendisini yukarýlarda gören bir þahsiyet.

Faruk hoca 2005 yýlýndan beri Dr.umdur ben hiç þikayetci deðilim bana gayet iyi vede ýlýmlý davranýyor. þayet öyle bir þey olsaydý çoktan deðiþtirip istanbulda bir dr.a giderdim bi ayaðým zaten istanbulda.


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: neco54 zerinde 26 Haziran 2011 - 21:57:30
SAKARYA Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde Yrd.Doc.Dr.DÝLCAN KOTAN benim için en iyi ms dr.u muayenesi ve bilgisine hayraným ilimizden gitmez inþallah.


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: 5334979651 zerinde 21 Temmuz 2011 - 22:42:32
   Ben MS  kontrollerimi ÝST  Bakýrköy ruh ve sinir hastalýklarý hastanesinde devam ediyorum MS servisi bençe çok iyi DR. DEMET YANDIM KUÞÇU çok ilgili ve yardým sever


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: güvercin zerinde 11 Aralk 2011 - 00:08:33
BEN DE  DOKTORUMA ÇOK TEÞEKKÜR  EDÝYORUM KONYA MEVLANA HAST. UZ.DR. FATMA  DOÐANAY KENDÝSÝNE  BURADAN ÞÜKRANLARIMI SUNUYORUM


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: oddk zerinde 07 Mart 2012 - 12:57:36
ben cerrahpaþaya gidiyorum.. hiç bir koþulda atak esnasýnda fln neticesiz yollamýyorlar hastaneden.. tüm doktorlar harika.. öðle arasýna çýkmýyo hocalar ve asistanlar daha ne diyim..


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: ahmetburakex zerinde 08 Mart 2012 - 01:55:01
Doç. Dr. Ufuk Ergün Ankara Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi Nöroloji Uzmaný
Nöroloji Servisi


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: _KaraYELL_ zerinde 04 Ekim 2012 - 15:00:31
ARKADAÞLAR 9 EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝNDEDE ÝYÝ ORADA PROF. DR. GÜLDAN HANIM VAR ODA GAYET ÝYÝÝ...


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: ÖZNUR zerinde 19 Eyll 2014 - 12:34:33
Þiþli Etfal hastanesinden Uzman Doktor Feray Seleker ve Doç. Dr. Dilek Örken emekli oldular. Þimdi MS hastalarý ile hangi doktorlar ilgileniyor bilmiyorum. Öðrendiðimde bilgi vereceðim.
   


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: mby zerinde 04 Austos 2016 - 10:37:16
Serhan Sevim çok iyi moral bozar ve adamý depresyona sokar..


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: ayþenur zerinde 06 ubat 2017 - 19:39:13
Hacettepede Rana hocaya giden var mi? Eski hastalarindan ikisiyle konustum ve ikiside memnun degildi. Uzun zamandir gitmisler ve hicbir sey yapmamis soylediklerine gore. Para icin yapiyor demislerdi. Ne kadar dogru bilemem tabi ki.


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: naydogan18 zerinde 27 Haziran 2019 - 21:07:11
Uz. Dr. Turan Poyraz
Ýzmir medifema hastanesi
05058048149
Alanýnýn en iyilerinden hatalarýyla arkadaþ gibi ilgileniyor


Konu Bal: Ynt: MS'e daha çok vakit ayýran doktor telefonlarý
Gnderen: coster zerinde 19 Ocak 2021 - 22:43:11
Cerrahpaþadan Sebahattin Saip hocanýn hastasý var mý aramýzda?