Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
MS ile ilgili Aradýðýnýz Herþeyi Bulabileceðiniz Yeni bir Kitap...
24 Temmuz 2024 - 14:22:16 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.

Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Google
Duyurular: MS' li Hasta ve Hasta Yakýnlarý Ýle Ýletiþim Kurabilmek için Sitemize Üye olup , FORUM Bölümünü Kullanabilirsiniz...
 
   Ana Sayfa   Yardm Oyun Ara Giri Yap Kayt  
Sayfa: [1]   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: MS ile ilgili Aradýðýnýz Herþeyi Bulabileceðiniz Yeni bir Kitap...  (Okunma Says 16483 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
oslem
Yönetici
*****

Teþekkür Sayýsý 6
Offline Offline

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Says: 3192


« : 12 Aralk 2009 - 21:45:31 »

  Arkadaþlar,
 
  Amerika da çýkan ''Multipl Skleroz Aklýnýzdaki sorular,Gereksindiðiniz Cevaplar'' adlý kitap ülkemizde Prof.Dr.Mefkure Eraksoy ve Prof.Dr.Gülþen Akman Demir hocalarýmýz tarafýndan Türkçeye çevrilmiþ piyasaya çýkmýþtýr.Logos yayýncýlýktan piyasaya sunulmuþtur.Temin etmek için yayýneviyle irtibata geçebilirsiniz.


    
Yýldýz Posta cad. No:36/66-67 Gayrettepe/ÝSTANBUL
Tel: 0212 288 05 41
Faks: 0212 211 61 85
logos@logos.com.tr
            ÇEVÝRÝ EDÝTÖRLERÝNDEN

  Ms genç insanlarý yaþamlarýnýn en aktif ve üretken döneminde etkileyen ,hastalýðýn kendi bulgularýnýn yanýsýra ,öngörülemez seyrinin yarattýðý belirsizlik duygularýyla kiþilerin iþ,aile ve sosyal yaþamlarýný etkileyebilen kronik bir hastalýktýr.Gerek MS'liler,gerekse MS'li yakýnlarý akýllarýndaki yüzlerce sorunun çok azýný doktorlarýyla geçirdikleri kýsýtlý süre içinde dile getirebilmektedir.Çoðunluðunun baþvuru kaynaðý pek de güvenilir bilgiler içermeyebilen internet olmaktadýr.Bunun sonucu olarak Ms'liler ve yakýnlarý yanlýþ yönlere yönlenebilmekte,gereksiz karamsarlýklara kapýlabilmektedir;bu bazen tedavi çabalarýndan vezgeçmeye denli varabilmektedir.
  
  Elimizdeki bu kitap,25 yýlý aþkýn süredir MS hastalarý ve ailelerinin sorunlarý ile ilgilenen bir klinik psikolog olan Rosalind Kalb tarafýndan yazýlmýþ olan ve ilk baskýsýný 2004 yýlýnda yapmýþ olan Multipl Skleroz:Aklýnýzdaki sorular,Gereksindiðiniz Cevaplar kitabýnýn dördüncü baskýsýnýn Türkçeye çevirisidir.Bu kitap herhangi bir nedenle bu hastalýklailgilenen herkes için bir kýlavuz olmayý hedeflemektedir.Oldukça geniþ bir alaný kapsayan bu kitap,kolay ulaþýlabilen soru-cevap formatýný taþýdýðýndan kiþilerin aradýklarý bilgiyi kolayca bulmalarýnaimkan tanýmaktadýr.Her bölümde nörologlar,hemþireler,rehabilitasyon ve akýl saðlýðý uzmanlarý,avukatlar ve sigortave iþ uzmanlarýndan oluþan MS üzerine uzmanlaþmýþ yazarlar,iþ yaþamlarý boyunca kendilerine en çok sorulan sorularý cevaplamaktadýr.Bölümlerin çevirisinide Türkiye'de bu hastalýkla yoðun olarak uðraþan hekimler gerçekleþtirmiþtir.Her bölüm taný aþamasýndan daha sonra hastalýk ilerledikçe ortaya çýkabilecek daha karmaþýk zorluklara kadar,hastalýðýn kendini gösterebileceði bütün olasý yelpazeyi kapsayacak þekilde planlanmýþtýr.

  Ancak,elinizdeki çeviriyi okurken özellikle hukuksal konularýn,sigorta ve uzun vadeli yaþam planlama sorunlarýnýn ve bazý ticari bilgilerin ABD'deki düzenlemeleri yansýttýðýný ve ülkemiz için geçerli olmayabileceðini akýlda tutmak gerekir.Ülkemiz için  de benzer verilerin elde edilmesi büyük bir gereksinim olarak  görülmektedir.Sonuçta bu kitabýn Türkiye MS camiasýna yararlý bir baþvuru kitabý olmasýný diliyor ,gelecekte ülkemize iliþkinkonularý daha kapsamlý içeren benzer çalýþmalarýn oluþturulmasýna öncelik etmesini diliyorum.Dr.Mefkure Eraksoy                                                                         Dr.Gülþen Akman Demir
Nöroloji Profesörü                                                                             Nöroloji Profesörü
Ýstanbul Üniversitesi                                                                         Ýstanbul Üniversitesi
Ýstanbul Týp Fakültesi                                                                       Ýstanbul Týp Fakültesi
Nöroloi Anabilim Dalý                                                                         Nöroloji Anabilim Dalý
« Son Dzenleme: 14 Aralk 2009 - 19:45:19 Gnderen: oslem » Logged
ELVAN
Üye
*

Teþekkür Sayýsý 0
Offline Offline

Mesaj Says: 41


« Yantla #1 : 16 Aralk 2009 - 13:38:21 »

özlemcim saol cnm alýcam inþ
Logged
aysn.dvn
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 3
Offline Offline

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Says: 2045« Yantla #2 : 23 Aralk 2009 - 17:23:03 »

Özlem haber verdiðin için çok teþekkürler .Arkadaþlar ben logos yayýncýlýða mail attým ve kitabý istedim.70 tl imiþ.Telefon edip ya da mail atarak kitabi isteyebilirsiniz.Hesap numarasý veriyorlar ve bu numaraya kitabýn ücretini yatýrýyorsunuz.Size kitabi gönderiyorlar.Saðlýk,sevgi ve dualarla kalýn arkadaþlar.
Logged
aysn.dvn
Asil Üye
*****

Teþekkür Sayýsý 3
Offline Offline

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Says: 2045« Yantla #3 : 31 Ocak 2010 - 00:01:18 »


 Arkadaþlar kitabý aldým ve okumaya baþladým.Deðiþik,yeni ve aklýma takýlan bilgilerle karþýlaþtýðýmda sizlerle paylaþacaðým inþallah...
Logged
Sayfa: [1]   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

eXTReMe Tracker
|Ana Sayfa| Sitemap | Ariv | Wap | Wap2 | Wap Forum | XML | Rss
MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!


22 Temmuz 2024 - 07:49:34