Ms Tanısı ve Tipleri

MS tanısına yakınmaları olan bireyin klinik belirtilerinin öyküsü, nörolojik muayene bulguları ile varılır. Bu konuda deneyimli bir nörologun hastayı değerlendirmesi önem taşır.

Beyin ve omuriliğin manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri, uyarılmıs potansiyel incelemeleri ve beyinomurilik sıvısının immunolojik değerlendirmeleri ile tanıya varılır.

Ms’in Tipleri :

 MS’in %80’i başlangıçta , yineleyici MS dediğimiz ( relapsing-remitting MS ) tipte görülür. Diğer tiplerden ayıran en önemli özellik,görme,denge,duyusal bozukluklar gibi yakınmaların birden belirmesi,kendiliğinden ya da kortikosteroid tedavi ile düzelmesiyle nitelenir. Bu atak dönemleri dışında bireyler sağlıklıdır,aktif olarak yaşamlarını sürdürebilirler.

Başlangıçta yineleyici MS’li bireyler :

* Uyuşukluk ve karıncalanma gibi duysal belirtiler,

* Optik nöropati denilen bir göz sinirinin alerjik iltihabına bağlı bulanık görme,görememe şeklinde ortaya çıkan belirtiler,

* Heriki gözün birlikte hareketini sağlayan sinirlerin uyarılmasını sağlayan merkezlerin etkilenmesi ile çift görme yaşarlar.

 Yineleyici MS uygun şekilde tedavi edilmezse %90’ı ilk on yıldan başlayarak 25 yıl içerisinde ikincil ilerleyici MS dediğimiz sekonder progresif MS’e dönüşür.

Geri kalan %20 hastada ise birincil ilerleyici MS dediğimiz primer progresif multipl skleroz görülür. Burada yineleyici Ms’de olduğu gibi net ataklar olmayıp genellikle bacaklardan başlayıp ilerleyen bir yürüme güçlüğü vardır.

 MS’in sık karşılaşılmayan diğer tipleri ise benign MS ( rahatsızlığın başlangıcından 20 yıl sonra nörolojik bulgularda önemli bir değişme olmaması ve özürlülük gelişmemesiyle nitelenir ) tir. İlerleyici-yenileyici MS ( relapsing-progresif MS ) dediğimiz şekilde ataklar tam düzelmeyerek,nörolojik tabloda bir ilerleme göze çarpar. Malignant MS ya da fulminan ( hızlı ) MS ‘te gelişen nörolojik bulgular gerilemeyerek ilerleme gösterme eğilimindendir.