Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
Copaxone yan etkisi

Copaxone yan etkisi

(1/1)

Alistanblue:
Merhaba ben doktorumun tavsiyesinden sonra copaxone iðnesini yapmaya baþladým 2 ay yaptýðým bölgede kýzarýklýk ýsýnma dýþýnda bir yan etki yapmamýþtý. Ancak sol kolumdan yaptýðýmda taþikardi, tansiyon düþmesi gibi bir etki yaþadým yuzum kýpkýrmýzý oldu 10 saniye civarýnda bilinçkaybý gibi yabancýlaþma yaþadým kolumdan yayýlan elektriklenme tüm vücuduma yayýldý, gözlerimin akýnda sinir damarlarý hiç yokken yan etkiden sonra birden bire çok bariz þekilde ortaya çýktýlar. Sonrasýnda üþüme nöbeti geldi yataga girip yorganý çekerek üstüme ýsýndým. 1. Kez yan etki yasadigimda hafif geçirdim 2. Seferde 112 ambulans cagirdim çok þiddetli yaþadýðým için.  Yan etki geçti ancak gözümün beyazindaki damarlar geçmesi kafamdaki ufak sýzlama geçmedi ve ben bu yan etkiden sonra ilaç tedavisini doktor kontrolünde býraktým.  Þu anda bacaklarda yanmalar var, yorgunluk, kuyruk sokumumda incinme sýzlama gibi aðrýmsý bir etki, sol bacaðýmda dokunmaya, sýcaða soðuða fazla duyarlýlýk ve karaciðer bölgesinden bele doðru giden uyuþma ve aðýrlýk var. Yaklaþýk 2 yýldýr bunlar devam ediyor. Arada sol kulagimda çýnlamaya uguldamaya basladi, baska gun bas donmesi oldu uyuyup uyanýnca geçti. Benim ms in durumlarý böyle acaba aramýzda copaxone un böyle yan etki yaptýðý arkadaþým varmýdýr. Bunu þu yüzden soruyorum doktorim milyonda bir olur oda sana denk gelmiþ dedi bir hastamda daha boyle olmuþ dedi. Copaxone dan sonra bu yüzden þimdi ilaç kullanmaya korkuyorum. Baya bir içimi döktüm sabredip okuyan olursa þimdiden çok teþekkürler istanbulda çay kahve ýsmarlayabilirim :)

oslem:
Ben 2-3 sene kadar geçmiþte copaxone kullanmýþtým .Hiçbir yanetki yaþamadým Bu kadarýný hiç duymamýþtýmda belliki vucudunuz tepki veriyor hassas.Doktorunuz haberdar bri çözüm önerisi var mý peki  ?

Navigasyon

[0] Mesajlar