Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
özürlü raporu

özürlü raporu

(1/2) > >>

MUTLULUK:
merhaba
 Bana   2011  3 ocak ta ms tanýsý kondu.    ilk atak ve ilk kortizon o zaman aldým 7 gün . Sonra 2011 nisan ikinci atak  ve betaferon baþlandý rebif 44 kullanmaya baþladým   .....2. Atakta 5 gün kortizon aldým bu arada lezyonlar toraksa kadar indi...... 3. Atak 2011 temmuz 7 gün kortizon .2011 kasým 10 hamile oldugumu öðrendim ilk 1ay farkýnda olmadan rebif kullanmýþým ama neyseki sorun olmadý çok þükür. Þimdi 7aylýk birkýzým var hayatýmýn anlamý oldu . Doðum sonu 2012 ekim3  te 4. Atak 7gün kortizon ..... Kortizon tedavileri gunluk 1000mg olarak aldým


1.sorum:erken emeklilik  gece nöbet tutmamakiçin  özürlü raporu alabilirmiyim
2. Sorum:bu kadar kortizon sonrasý kemik yoðunluðu baktýrmalýmýyým

YiLDiRiM-44:
öncelikle 2. soruna cevap vereyim kemik yoðunluðu için doktorun zaten onun talebinde bulunacaktýr sana.ilk soruna gelince geçirdiðin ataklar sonucu vücudunda herhangi bir ataktan dolayý eser kaldýysa doktorunla konusurak erken emekli olmak için gereken raporu alýrsýn eðer vücudunda da herhangi eser kalmadýysa sadece MS olman demek rapor alman için yeterli olmayacaktýr çok düþük bi yüzdelik oran alýrsýn

Neurologist:
Merhaba,

Gecikmiþ yanýtým için kusura bakmayýnýz. Öncelikle ilk sorunuzla baþlayalým. Erken emeklilik için ciddi özürlülüðünüzün bulunmasý gerekiyor. Bu durum muayene sonrasý belli bazý formüllerle hesaplanýyor. Gece nöbet tutmamanýzla ilgili bir rapor düzenlemesinden ziyade özürlülük düzeyinize göre çalýþtýðýnýz iþ yeri buna karar verebilir. Devlet ya da üniversite hastanelerinde sizin baþvurunuz üzerine gelen üst yazý ile özürlülük düzeyiniz belirlenebilir ancak. Eðer özürleyici durum yoksa MS tanýsýný almýþ olmanýz bu rapor için yeterli olmayacaktýr.

Ýkinci sorunuza ise son literatür bilgileri ýsýðýnda yanýt vermeye çalýþayým. Yapýlan çalýþmalar MS hastalarýnda D vitamini düzeyinin düþük olduðunu göstermektedir. Bu durumda da yapýlan Kemik Mineral Dansitometri tetkikinde kemik yoðunluðunda düþüklük saptanmasý sýk rastlanan bir durumdur. Yapýlan çalýþmalarýn çoðunda MS hastalarýndaki kemik yoðunluðu düþmesinin steroid alýmý ile iliþkisi saptanmamýþtýr. Son çalýþmalardan birisindeki cümleyi aynen alýyorum '' Pulsed corticosteroids for acute episodes of MS, even with a high cumulative steroid dose, do not significantly affect BMD, but an effect on fracture risk is yet to be elucidated - Osteoporos Int, 2011-'' Ancak yine de sizin klinik durumunuza göre eðer gerek görülürse hekiminiz tarafýndan BMD tetkiki istenecektir.

Umarým faydalý olabilmiþtir. Bebeðinizi saðlýkla ve gülerek büyütün!

Saygýlarýmla

Yrd Doç Dr Sevda Sarýkaya

MUTLULUK:
vakit ayýrýp cevap verdiðiniz için teþekkür  ederim.

Neurologist:
Rica ederim.

Sevgi ile kalýn!

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa