Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/mslidost/public_html/forum/Sources/Load.php(225) : runtime-created function on line 3
DÝKKAT DÝKKAT!!!

DÝKKAT DÝKKAT!!!

(1/1)

hayat dolu:
arkadaþlar hepinizin bildiði gibi mayýsýn 3. haftasý ms haftasý yani bizim haftamýz . ancak ms son yýllarda biraz daha halk arasýnda gündemde halk tarafýndan bilinen 1hastalýk olsa da tam anlamýyla bilinen 1hastalýk deðil. bunun tam anlamýyla halk tarafýndan bilinmesi ve duyulduktan sonra akla ilk gelen tabir-i caizse "öcü" görünümünü nasýl silebilir? onlara msi gördüðümüz gözlerle nasýl anlatabiliriz? fikri olan yazsýn lütfen...
yurt dýþýnda ms hastalýðý nezle, grip gibi bilinen ve o hastalýklar gibi abartýlmayan 1hastalýk olarak görülürken, bu durum Türkiye'de içler acýsý 1halde resmen! bu duruma artýk birilerinin "DUR" demesi lazým!!!

ilhan:
merhaba arkadaþým güzel konu için teþekkür ederim yazacaklarýmý beðenmeyebilirsin belki ama bunlar fikrim.Bak halk arasýnda öcü bilinmesinin sebebi önce biz sonrs saçma dizilrde ms in anlatýmý biz ms i ailemiz yakýn çevremiz geçen onca zamana raðmen anlamýyor tanýdýðý herkese öcü gibi anlatýyor örnek kendi yaþadýðýmý anlatayým ftr de yatýyorum yakýn akrabamda refakatçý gördüðüne ilhan inat etti yoksa iyileþirdi dedi hemde hastanede dr ms bilgisi almadan bazen insanlar yargýlarken hiç hakkýnda bilgi edinme gereði bile duymuyor sonra bizler görüntüde çok iyiyiz inanmýyor toplum birde bilmen gereken asýl konu içler acýcýsý demiþsin ya bence öyle deðil bizim toplumumuz nezle olana bile öcü gözüyle bakar arkadaþým bunu deðiþtiremeyiz insanlarýn derdi artýk can deðil mal olmuþ deðiþtiremeyiz ancak etkili tv yayýnlarý gerekli onuda tv ler saðlýk konusu iþlemiyor çünkü halk ilgilenmiyor herkes hastaneden dr dan þikayetçidir ama anlatýrkende asla dinlemezler bunlar benim fikrim inþallah yanýlýrým yinede eline yüreðine saðlýk paylaþtýðýn için:)sevgiyle

betül:
merhaba arkadaþlar. Bence ms'in halk arasýnda "öcü" olmasýnýn bir sebebi de sinir hastalýðý denmesi. Sinir hastalýðý denince insanlar daha faarklý þeyler algýlýyorlar. Ya sanal-psikolojik olduðunu düþünüyorlar (genelde iyi göründüðümüz için) ya da akýl hastalýðý gibi bir þey olduðunu sanýyorlar. Atak geçirmeyi de sinir krizi gibi bir þey sanýyorlar. Ben kendi adýma soran herkese uzun uzun açýklamalar yapýyorum. Ama anlamayacaðýný düþünüðüm ya da çok önyargýlý bulduðum insanlara sinir hastalýðý deðil beyin-omurilik hastalýðý diyorum. Böylece hiç olmazsa sanal olmadýðýný anlýyorlar.  :)

cesi:
betül arkadaþýma tamamen katýlýyorum arkadaþlar ::)

Navigasyon

[0] Mesajlar